ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
104 م ن/97/7 خدمات راهبري و هتل داري و فضاي سبز مجتمع چغاخور خدمات راهبري و هتل داري و فضاي سبز مجتمع چغاخور مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1397/04/02
105 م ز/97/3 اجاره دو باب پاركينگ مسقف و روباز اجاره دو باب پاركينگ مسقف و روباز مزایده یک مرحله ایی بدون استعلام ارزیابی کیفی 1397/04/04