ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
92 م ن/96/73 خريد، نصب ، راه اندازي دوربين مدار بسته در سطح سايت شركت آب نيرو خريد، نصب ، راه اندازي دوربين مدار بسته در سطح سايت شركت آب نيرو مناقصه دو مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1397/01/11
93 م ن/96/76 اصلاح سيستم SEWER مخازن 9020 و اتصال به شبكه اصلي فاضلاب اصلاح سيستم SEWER مخازن 9020 و اتصال به شبكه اصلي فاضلاب مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1397/01/11
94 ت م ن/96/53 بازسازي محوطه واحد آب شركت آب نيرو بازسازي محوطه واحد آب شركت آب نيرو مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1397/01/11
95 م ن/96/45 راحي، خريد، نصب، تست وراه اندازي سيستم فيلتر كنار گذر برج خنك كننده واحد VC راحي، خريد، نصب، تست وراه اندازي سيستم فيلتر كنار گذر برج خنك كننده واحد VC مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1397/01/11